fbpx

CZYM JEST ARBITRAŻ?

GŁÓWNE NARZĘDZIE INWESTYCYJNE

Czym jest arbitraż?

Arbitraż to w rzeczywistości zakup jakiegoś dobra w niższej cenie w celu jego odsprzedaży na innym rynku, na którym jego cena jest wyższa, aby na tym zyskać. Realizacja takiej transakcji odbywa się bez ponoszenia ryzyka.

Arbitraż w praktyce

Załóżmy sytuację, że akcje pewnego przedsiębiorstwa technologicznego są wyceniane na giełdzie w Nowym Jorku na 200 USD, a na GPW kosztują 202 USD. Inwestor może dokonać zakupu w USA, a następnie sprzedać je w Polsce – na każdej sprzedanej akcji zyska wówczas 2 USD. 

Zarabiaj na różnicach kursowych

Popatrz na wykres obok, przedstawia on różnice w cenie tego samego dobra, na dwóch różnych rynkach. Jak widzisz, ceny te są różne, raz dane dobro sprzedaje się drożej na jednym raz na drugim. Piękno arbitrażu polega na tym, że nie ważne czy cena spada, czy rośnie, to ruch cen stwarza dla Ciebie okazję do zysku.

  • Cena na rynku A
  • Cena na rynku B