fbpx

King Of Investment - twój program emerytalny!

Nasz program inwestycyjny opiera się o arbitraż między giełdami. Arbitraż to proces sprzedaży tego samego dobra na różnych giełdach. Zysk z inwestycji generowany jest na podstawie różnicy cenowej danego dobra. Przykładowo: cena dobra X na giełdzie w Nowym Jorku wynosi 200 $, na giełdzie w Tokyo 220 $ różnica w cenie to 20 $ i ta różnica stanowi zysk dla inwestora. 

Transakcje dochodzą do skutku TYLKO I WYŁĄCZNIE jeżeli: cena danego dobra na dwóch różnych rynkach oraz suma wszystkich kosztów transakcyjnych będzie dodatnia – co to oznacza dla inwestora? Praktycznie zerowe ryzyko, gdyż transakcja przebiega tylko i wyłącznie gdy bilans całej transakcji wraz ze wszystkimi kosztami, jest dodatni.

Dlaczego banki nie proponują a tego typu inwestycji?

Oczywiście, że oferują, jednak oferta ta jest zarezerwowana tylko dla największych klientów z dużymi budżetami. Jest tak dlatego, że usługi arbitrażu angażują wiele zasobów komputerowych banku – potrzeba dostępu do ogromnej mocy obliczeniowej, która weryfikuje setki tysięcy cen na setkach giełda na całym świecie, a moc obliczeniowa banku musi także obsługiwać bieżące zlecenia banku: przelewy, kredyty, leasingi, lokaty etc. My specjalizujemy się TYLKO I WYŁĄCZNIE w usłudze arbitrażu, przez co możemy całą moc obliczeniową przekazać na działania arbitrażowe, dzięki czemu możemy zagwarantować wysoką stopę zwrotu z inwestycji

OFERTA

Nasze autorskie oprogramowanie – przewaga dzięki technologii 

Naszą przewagą nad konkurencją jest autorskie dedykowane transakcjom arbitrażowym oprogramowanie, które umożliwia weryfikację różnic cenowych na różnych giełdach, zagwarantowanie dodatniego bilansu transakcji, przeprowadzenie setek tysięcy operacji arbitrażu oraz księgowania zysku na kontach klientów.

Stopa zwrotu 

Wpłacając miesięcznie 1000 złotych, zyskują państwo stopę zwrotu w wysokości 5% miesięcznie. Powyższa kwota sumuje się. W skali roku odkładania środków dojdzie do uzbierania kwoty 12000 złotych + miesięczna kapitalizacja odsetek.
W chwili obecnej banki oraz inne fundusze oferują zysk w wysokości około 2% w skali roku. Taka kwota nie przewyższa nawet wzrostu cen produktów codziennej potrzeby, leków, czy wyjazdów do sanatorium. Dzięki programowi King Of Investment Państwa emerytura pokryje wszelkie zobowiązania oraz potrzeby życiowe. Nie posiadamy rozbudowanego aparatu biurokratycznego, niczym ZUS. Nie jesteśmy instytucją uzależnioną od polityki państwa. Dbając o środki naszych klientów pomagamy w ich reinwestycji bez wychodzenia z domu. W tym czasie Państwo możecie zająć się swoim hobby np. czytaniem książek, szydełkowaniu, czy chodzeniu na ryby. 

JAK DZIAŁA PROGRAM

Kiedy założyć fundusz King Of Investment? 

Oszczędzanie możemy rozpocząć w każdym momencie naszego życia. Nie warto skupiać się jedynie na instytucji państwowej w postaci ZUSu, który utrzymuje cały aparat biurokratyczny państwa i jest uzależniony od polityki krajowej. 

Dla kogo jest nasz fundusz? 

Do programu King Of Investment może przystąpić każda osoba, która po raz pierwszy podjęła pracę lub rozpoczęła inną działalność zarobkową, z której tytułu odprowadzana jest do ZUS składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wniosek o rozpoczęcie odkładania na emeryturę można złożyć w każdym momencie. 

Jak wygląda inwestycja środków?

W każdym miesiącu po przekazaniu przez Państwa kapitału, my dokonujemy zautomatyzowanych transakcji finansowych na giełdzie. Dzięki reinwestowaniu kapitału np. w złoto, srebro, bądź waluty, kapitał osiąga zysk, który deponujemy na państwa indywidualnym koncie. 

Jak wygląda emerytura z  King Of Investment? 

W przeciwieństwie do wszelkich funduszy emerytalnych – nasz produkt umożliwia skorzystanie z usług w każdym etapie pracy. Nie przenosimy środków pomiędzy żadnymi instytucjami. Cały kapitał mieści się w jednej firmie. Dzięki temu ograniczamy koszty pracowników, budynków, biurokracji. Jest to rozwiązanie całkowicie odmienne od podejścia ZUSu, czy OFE. Koszty obsługi państwa kapitału, są dużo niższe, niż przewidywany zysk!

King Of Investment – w czasie pandemii koronawirusa

W czasie pandemii wypłata świadczeń i składanie dokumentów są ułatwione. Aby nasza sprawa została rozpatrzona wystarczy tylko wysłać odpowiednie dokumenty na maila. Potrzebny jest także wniosek, w którym będzie nasz czytelny podpis. Aby wszystko było bezpieczne skan wniosku warto zapisać w formacie PDF. Nasz zespół niezwłocznie sprawdzi kapitał danej osoby i wypłaci środki. 

BEZPIECZEŃSTWO

Wypłata środków King Of Investment 

Każdy człowiek niezależnie od momentu w którym się znajduje może wypłacić swoje środki na koniec każdego miesiąca. Tym się różnimy od większości funduszy. Wypłata środków następuje w każdym miesiącu – bez straty osiągniętego zysku. 

Jeśli chodzi o wypłatę naszych środków, to występuje tutaj pełna dowolność. Raz w miesiącu następuje podliczenie kapitału oraz stopy zwrotu. Większość funduszy emerytalnych daję taką możliwość dopiero 10 lat przed momentem uzyskania świadczeń emerytalno – rentowych. Nasz zespół uważa, że kapitał należy w pełni do Państwa, zatem decyzja o jego wypłacie również jest zależna od Państwa! 

King Of Investment – sprawdzanie stanu środków

Na koniec każdego miesiąca istnieje możliwość wypłaty kapitału, bądź pozostawienia go na naszym saldzie. Wybór tego, co zamierzają Państwo zrobić z kapitałem zależy całkowicie od Państwa woli. Nieplanowany wydatek? – Środki zostaną wypłacone natychmiast.
Odłożenie satysfakcjonującej kwoty – wypłata środków. W razie jakichkolwiek pytań nasi konsultanci są do państwa dyspozycji w godzinach urzędowania firmy.

Porozmawiajmy o Twojej emeryturze. Napisz i zapytaj nas o Program Emerytalny King Of Investment: